Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG,

Trung tâm tư vấn nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) kính gửi Quý thành viên và đối tác bản tin quý III năm 2018 của Nhóm với các nội dung chính sau đây:

 

  1. Tin thành viên
  2. Tin hoạt động VMFWG
  3. Tin chính sách
  4. Sự kiện sắp tới
  5. Tin tài trợ
  6. Chia sẻ tài liệu

Thông tin chi tiết tải tại đây Bản tin Quý III – 2018

Print Friendly, PDF & Email