Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức xã hội trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 26 tháng 06 năm 2007.

CFRC được UBND Tỉnh Điện Biên đồng ý cho triển khai Chương trình tài chính vi mô Cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh (Văn bản số 1099/UBND-NC, ngày 2/5/2018). Hiện tại CFRC có Văn phòng đại diện tại tỉnh gồm 02 phòng giao dịch là STU Tuần Giáo có địa chỉ tại số nhà 102 Tân Thủy, TT Tuần Giáo và STU Mường Ảng tại Ngõ 8 Tổ 1, TT Mường Ảng.

Để mở rộng địa bàn hoạt động, CFRC đang cần tuyển 05 cán bộ kỹ thuật và 01 Kiểm soát viên làm việc tại Tuần Giáo và Mường Ảng.
Thông tin tuyển dụng vui lòng xem file đính kèm:

CFRC_Mau thong tin ung vien.doc
2018.12_TB tuyen NS.pdf
2018.12_TOR_CBKSNB.pdf
2018.12_TOR_CBKT.pdf

Print Friendly, PDF & Email