Print Friendly, PDF & Email

Logo-Give2Asia

Give2Asia là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ nhằm thúc đẩy và truyền cảm hứng cho hoạt động từ thiện châu Á. Quà tặng từ thiện Give2Asia thực hiện có thể được gửi  bởi các nhà tài trợ cho các mục đích cụ thể và các tổ chức từ thiện ở châu Á , theo đánh giá khả năng của mình và phê duyệt bởi Ban Giám đốc Give2Asia.

Để biết thêm thông tin xin truy cập trang web: http://www.give2asia.org/