Một ngành tài chính vi mô lớn mạnh, năng động, chuyên nghiệp, bền vững và hiệu quả, với các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người nghèo/ người có thu nhập thấp tại Việt Nam.

Print Friendly, PDF & Email