Đại diện mạng lưới tài chính vi mô quốc gia hàng đầu, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng bền vững ngành tài chính vi mô Việt Nam theo thực tiễn tốt nhất trong một môi trường thuận lợi

Print Friendly, PDF & Email