Tầm nhìn:

Hướng đến một xã hội không còn người nghèo và trở thành một trong mười tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

Cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội và gia đình họ thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính một cách hiệu quả và bền vững

Thông tin liên hệ:

Trần Thị Tươi

Địa chỉ: Số 15, ngách 22/324 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3759 0344    Fax: (04) 3759 0344

Email: mfcdi.info@gmail.com

Website: http://microfinanceinstitute.org/

Print Friendly, PDF & Email