Tầm nhìn:

Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô chất lượng cao và bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế – xã hội mà trọng tâm là nhóm dân tộc thiểu trên toàn thành phố Điện Biên Phủ

Sứ mệnh:

Hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ là dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo để cung cấp dịch vụ TCVM chất lượng cao về tín dụng, tiết kiệm và bảo hiểm vi mô, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo nên một cộng đồng bền vững và tiến bộ.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Lan – Kế toán

Địa chỉ: Số 838, Tổ 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02303 505 573   

Email: M7_dienbienphu@yahoo.com.vn

Print Friendly, PDF & Email