Tầm nhìn:

Xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính chất lượng cao và bền vững cho những người gặp thách thức về kinh tế, đặc biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số. Ưu tiên trợ gúp cho những trường hợp đặc biệt khó khăn như người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em đang sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV.

Sứ mệnh:

1) Hỗ trợ người nghèo, hộ có thu nhập thấp, đặc biệt phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số tạo dựng tài sản.

2) Cung cấp dịch vụ tín dụng, đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm đối tượng đích.

3) Nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho nhóm đối tượng đích.

4) Đảm bảo sự bền vững về tổ chức và tài chính của tổ chức để hỗ trợ liên tục và lâu dài cho nhóm đối tượng đích.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Hà – Kế Toán

Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Sông Sinh – Quang Trung – Uông bí – Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3663.253      Fax: O33.3663.253

Email: m7_uongbi@yahoo.com.vn

Website: www.uongbi.m7mfi.vn

Print Friendly, PDF & Email