Tầm nhìn

Trở thành tổ chức tài chính vi mô cung cấp dịch vụ chất lượng cao và bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận.

Sứ mệnh

Thiết lập một hệ thống bền vững cung cấp dịch vụ TCVM toàn diện cho nhóm gặp thử thách về kinh tế xã hội, nhóm dân tộc thiểu số, nhằm giúp họ tự tổ chức cuộc sống ổn định kinh tế, từ đó cải thiện đời sống và nâng cao địa vị của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Thu Uyên – Kế toán

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

Điện thoại: 068.3866262       Fax: 683.864488

Email: m7_ninhphuoc@yahoo.com.vn

Website: http://www.m7group.org/ninhphuoc/

 

Print Friendly, PDF & Email