Tầm nhìn

Là một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô chuyên nghiệp, vững mạnh, phục vụ người nghèo và nhóm thiệt thòi ở tỉnh Tiền Giang và một số tỉnh lân cận.  Người nghèo và nhóm thiệt thòi có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính của Qũy và thoát nghèo một cách bền vững.

Sứ mệnh

Giúp xóa nghèo cho nhóm người nghèo và các nhóm bị thiệt thòi thông qua cung cấp các dịch vụ một cách bền vững, đa dạng và phù hợp với người nghèo và nhóm thiệt thòi.

Thông tin liên hệ

Trần Thị Thanh Thụy – Giám đốc

Địa chỉ: Số 2 Lê Lợi – Phường 1 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang

Điện thoại: 0733.886636       Fax: 073.3.976129

Email: mom.quytg@gmail.com / ttthanhthuy08@gmail.com

Website: www.mom.com.vn

Print Friendly, PDF & Email