Tầm nhìn và Sứ mệnh

Hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phát triển kinh tế, sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Thông tin liên hệ

Cổ Tấn Mỹ Dung – Phó Giám đốc

Địa chỉ: 32 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.38.249.535

Email: qhtpnptkt@gmail.com

 

 

Print Friendly, PDF & Email