Untitled

Tầm nhìn

Một tổ chức tài chính vi mô hàng đầu tại miền Trung Việt Nam, là đầu mối chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ thông tin và công nghệ tài chính vi mô tốt nhất

Sứ mệnh

Xây dựng gia đình và cộng đồng phát triển bền vững thông qua một tổ chức Tài chính vi mô chính thức cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính hiệu quả, thân thiện tới các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp tại Thanh Hóa

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hải Đường – Phó giám đốc

Địa chỉ: Số 9, Hàng Nan, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3721300       Fax: 037.3721300

Email: duongnh67@gmail.com

Website: thmicrofinance.org 

 

Print Friendly, PDF & Email