Tầm nhìn

Dẫn đầu về cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô chất lượng cao và bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, nhóm Dân tộc thiểu số trên toàn vùng Tây Bắc.

Sứ mệnh

Xây dựng được Tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải bền vững để hướng tới sự bình đẳng và phát triển của nhóm yếu thế, nhóm dân tộc thiểu số, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tạo nên một cộng đồng bền vững và tiến bộ.

Thông tin liên hệ

Vũ Thị Khâu – Giám đốc

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Điện thoại: 0223744728        Fax: 0223 745.729

Email: m7_maison@yahoo.com.vn  

 

Print Friendly, PDF & Email