Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức dẫn đầu về cung cấp các dịch vụ TCVM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sứ mênh

Quỹ HTPN Đông Triều hoạt động vì lợi ích người nghèo nhằm khuyến khích và hỗ trợ họ tự tin, vượt khó, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, trên cơ sở hạch toán độc lập, tự vững về tài chính là tổ chức.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Soát- Giám đốc quỹ

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 582 301 hoặc 0905 408 348

Email: M7_dongtrieu@yahoo.com.vn

Website: http//m7group.org/dongtrieu    

Print Friendly, PDF & Email