Tầm nhìn

Quỹ VietED hoạt động vì một xã hội Việt Nam không còn người nghèo

Sứ mệnh

Quỹ VietED cam kết hỗ trợ cộng đồng thông qua việc kết nối các cơ hội tài chính và kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình, doanh nghiệp vi mô, trọng tâm vùng nông thôn, thiệt thòi một cách phù hợp và hiệu quả.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Dung – Kế toán VPC

Địa chỉ: Tầng 7, Số 8/31 – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 04.36291101       Fax: 04.36291101

Email: foundation@vieted.com.vn

Website: www.vieted.org  – www.vieted.com.vn

Print Friendly, PDF & Email