Print Friendly, PDF & Email

planet_finance_microfinance

PlaNet Finance là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Paris, với sứ mệnh giảm nghèo thông qua việc phát triển tài chính vi mô (TCVM), từ đó tăng tiếp cận với các dịch vụ tài chính không thông qua ngân hàng và dưới mức ngân hàng.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 1998, PlaNet Finance đã phát triển thành một tổ chức với 9 tổ chức thành viên, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ TCVM cho các tổ chức TCVM và các khách hàng của họ. PlaNet Finance có văn phòng tại 80 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 1,000 cán bộ, nhân viên.

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật PlaNet Finance, đặt trụ sở tại Manila là một trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của PlaNet Finance tại khu vực Châu Á và quản lý việc thực hiện dự án Tăng cường Dịch vụ Tài chính và Tác động Xã hội nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại Đông Nam Á (Dự án FinInc Asia)