Ngày 5/4/2019, tại phòng họp số 6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra cuộc họp về tình hình hoạt động của các Tổ chức Tài chính vi mô tại Việt Nam do Phó thống đốc Đào Minh Tú chủ trì.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có
1) Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng: đại diện lãnh đạo cơ quan, đại diện lãnh đạo các
Vụ, Cục liên quan và Ban tư vấn các vấn đề liên quan đến Ngân hàng HTX Việt Nam, Quỹ
TDND, các tổ chức Tài chính vi mô (TCVM)
2) Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế
3) Chủ tịch/ Tổng giám đốc/ Phó tổng giám đốc 04 Tổ chức TCVM đang hoạt động tại Việt
Nam
4) Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Tại cuộc họp, đại diện Vụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (vụ V) Báo cáo với phó thống đốc về tình hình hoạt động TCVM tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo, tình hình hoạt động của 04 tổ chức TCVM có nhiều khả quan về sự tăng trưởng vốn, hoạt động tín dụng tốt, kết quả hoạt động kinh doanh thuộc loại cao theo xếp hạng trong khối ngân hàng và hoạt động TCVM có nhiều ý nghĩa trong việc tiếp cận tín dụng cho cho các đối tượng khách hàng, hạn chế cho vay lạng lãi. Tuy nhiên tình hình hoạt động TCVM vẫn còn nhiều vấn đề như nguy cơ rủi ro về bảo quản tiền gửi, những vướng mắc về chính sách, một số địa phương chưa quan tâm đến hoạt động TCVM; các hoạt động do nhiều đơn vị khác nhau quản lý. Đại diện Vụ V cũng giới thiệu các văn bản  pháp luật sắp được ban hành trong thời gian tới.

Cũng trong cuộc họp, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo về hoạt động của các chương trình, dự án TCVM tại Việt Nam.

Phần tiếp theo của cuộc họp, đại diện 04 tổ chức TCVM là TYM, M7, CEP và Thanh Hoá MFI lần lượt trình bày về hoạt động của tổ chức và những khó khăn vướng mắc về chính sách, pháp luật. Đại diện của CEP và Thanh Hoá MFI cũng đưa ra những kiến nghị trong việc sửa đổi, bổ sung các điểm trong Dự thảo thông tư mạng lưới sắp được ban hành trong thời gian tới đến Phó thống đốc và đại diện các Vụ, Cơ quan của NHNN.

Báo cáo của Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trình bày về tổng thể hoạt động TCVM trong những năm vừa qua, chỉ ra những khó khăn và hạn chế, giải thích nguyên nhân và đưa ra các đề xuất đến các bên liên quan cùng giải quyết vấn đề.

Kết thúc cuộc họp, Phó thống đốc Đào Minh Tú chỉ đạo các đơn vị phối hợp  với Nhóm Công tác TCVM để tổ chức chuyến đi thực tế đến các tổ chức TCVM. Thành phần tham gia có thể bao gồm đại diện các Bộ/ngành liên quan (như Bộ Tài chính về vấn đề thuế và kế toán, Bộ nội vụ, Bộ ngoại giao… ) để cùng tìm hiểu hoạt động thực tiễn và tham gia đóng góp ý, sửa đổi quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động TCVM và đảm bảo an toàn hệ thống./

Print Friendly, PDF & Email