Print Friendly, PDF & Email

logo-UOB

Trụ sở chính: 17 Central Plaza , Lầu 1, Lê Duẩn P. Bến Nghé, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 083 825 1424

Số Fax: 083 825 1424

Website: www.uobgroup.com

Email: uobhcmc-adm@hcmc.netnam.vn