Địa chỉ : Tầng 3 & 4, số 8, Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội, Việt Nam

Website: www.microfinance.vn

E-Mail: info@microfinance.vn

Tel: (+84)9 1239 7382

Chi tiết bản đồ https://goo.gl/maps/JD1LK5iicjM

Bản đồ của 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Print Friendly, PDF & Email