Giới thiệu chung

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô để chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề khó khăn của ngành, góp phần đưa tiếng nói của ngành đến với các nhà làm chính sách. Ra đời năm 2004, với tư cách là một tổ chức phi chính thức trực thuộc Trung tâm Nguồn các Tổ chức Phi chính phủ – VUFO, VMFWG đã đưa ra một chính sách “mở” đối với tất cả các cá nhân và tổ chức quan tâm tới ngành tài chính vi mô tại Việt Nam. Tháng 09 năm 2011, VMFWG đã chính thức trở thành Trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) theo Quyết định số 238/QĐ-CTHH của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ngày 5/9/2011 về việc thành lập Trung tâm tư vấn nguồn lực tài chính vi mô doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiền thân là Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam)

Tên giao dịch tiếng Việt:

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Anh:

Vietnam Microfinance Working Group (VMFWG)

Thành viên

Mạng lưới VMFWG hiện nay bao gồm hơn 85 thành viên chính thức là các cá nhân và các đại diện từ hơn 45 tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực TCVM tại Việt Nam.

Dịch vụ

  • Xây dựng năng lực: Đào tạo, hội thảo, hội nghị
  • Huy động tài trợ
  • Vận động chính sách
  • Phổ biến thông tin: Bản tin, danh sách liên lạc
  • Thu thập dữ liệu

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Print Friendly, PDF & Email