Kính gửi Quý tổ chức và cá nhân,

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin gửi tới Quý tổ chức và các cá nhân quan tâm hoạt động tài chính vi mô (TCVM) lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe.

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô để chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề khó khăn của Ngành, góp phần đưa tiếng nói của Ngành đến với các nhà hoạch định chính sách, với sự tham gia của hơn 80 tổ chức và cá nhân quan tâm tới sự phát triển của ngành tài chính vi mô tại Việt Nam.

Nhằm khuyến khích đối thoại chính sách giữa các tổ chức có liên quan để tạo điều kiện phát triển một môi trường thuận lợi cho hoạt động TCVM, và thúc đẩy phát triển hoạt động tài chính vi mô bền vững bằng cách phổ biến thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng trong hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam, VMFWG kính mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức và cá nhân quan tâm đến hoạt động TCVM, thông qua việc đăng ký tham gia thành viên VMFWG.

Thông tin về VMFWG và các hoạt động của Nhóm thường xuyên được cập nhật tại trang web của VMFWG địa chỉ: www.microfinance.vn

Quy trình trở thành thành viên

Lợi ích và trách nhiệm thành viên VMFWG

Thông tin thành viên

Để trở thành thành viên, Quý tổ chức/cá nhân điền đầy đủ thông tin theo Bản đăng ký thành viên VMFWG dưới đây và gửi tới VMFWG qua e-mail hoặc đường bưu điện:

 1. Trực tuyến: event@microfinance.vn hoặc taichinhvimo@gmail.com
 2. Qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Tầng 3, Toong Office, số 8 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 912 397 382

VMFWG sẽ tiếp nhận Bản đăng ký của Quý tổ chức/ cá nhân và thông báo kết quả tới Quý vị trong vòng 14 ngày.

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành Thành viên của Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam xin hãy điền đầy đủ thông tin theo Bản đăng ký Thành viên VMFWG dưới đây và gửi tới Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam qua e-mail, đường bưu điện hoặc bằng fax. Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam sẽ nghiên cứu và thông báo kết quả tới Quý vị trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được bản đăng ký thành viên của Quý vị.

A. BẢN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN (THEO MẪU ĐÍNH KÈM)

Thông tin đăng ký thành viên VMFWG

MB-01-Đăng-ký-Thông-tin-Thành-viên-Tổ-chức-050818 (Vui lòng lựa chọn Enable Editing để điền thông tin vào file)

MB 02 – Đăng ký Thông tin Thành viên Cá nhân

B. PHÍ THÀNH VIÊN

 1. Định nghĩa:
 • Thành viên của Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa – sau đây được gọi tắt là Thành viên – là các cá nhân/tổ chức hoạt động chủ yếu trong hệ thống TCVM hoặc lĩnh vực liên quan đến hoạt động tài chính vi mô tự nguyện đăng ký tham gia Trung tâm và được Hội đồng Trung tâm hoặc Ban điều hành Trung tâm công nhận là Thành viên VMFWG.
 • Phí thành viên là một phần đóng góp vào kinh phí hoạt động của Trung tâm từ các Thành viên (bao gồm cả Thành viên tổ chức và Thành viên cá nhân) trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động tối thiểu của Trung tâm. Phí thành viên được xây dựng dựa trên Kế hoạch Chiến lược Kinh doanh của Trung tâm trong từng thời kỳ và sự đồng thuận của Hội đồng Trung tâm và các Thành viên VMFWG.
 1. Mục đích
 • Tăng cường sự cam kết của Thành viên VMFWG;
 • Tăng khả năng bền vững hoạt động của VMFWG;
 • Đảm bảo quyền lợi của Thành viên VMFWG và thực hiện cam kết của VMFWG đối với đơn vị tài trợ.
 1. Lợi ích đối với Thành viên đóng phí
 • Phí thành viên là một trong những tiêu chí cơ bản để xác định mức độ hỗ trợ Thành viên tham gia các hoạt động, dịch vụ do VMFWG cung cấp hoặc vận động, bao gồm: hỗ trợ tài chính tham gia đào tạo, tập huấn, hội thảo, sự kiện; hỗ trợ chi phí tiếp cận vốn và hỗ trợ kỹ thuật,…
 • Mức độ hỗ trợ Thành viên cụ thể được xác định và công bố trong từng thời kỳ tùy theo khả năng hỗ trợ và vận động tài chính của VMFWG.
 1. Quản lý phí thành viên
 • Trung tâm VMFWG đã mở một tài khoản riêng để quản lý phí thành viên;
 • Thành viên VMFWG đóng phí qua tài khoản;
 • Tài khoản phí thành viên VMFWG sẽ được công bố công khai hàng quý qua email tới các Thành viên cam kết đóng phí;
 • Việc sử dụng phí thành viên sẽ được công bố công khai trong báo cáo kiểm toán tài chính VMFWG hàng năm.
 1. Cấu trúc phí thành viên 2014 – 2019 áp dụng theo từng đối tượng thành viên
 • VMFWG tiến hành chấm điểm, xếp loại thành viên dựa trên dữ liệu hoạt động thành viên cung cấp
 • VMFWG gửi thông báo công bố mức phí đối với từng đối tượng Thành viên căn cứ trên mức điểm của năm trên website và email vào Quý I hàng năm. Mức phí công bố sẽ thay đổi theo quy chế hoạt động của từng thời kỳ.
  • Thông báo đóng phí thành viên năm bao gồm thông tin về điểm xếp hạng, mức phí đối với từng Thành viên, phương thức và thủ tục thanh toán;
  • Các Thành viên tiến hành đóng phí theo mức phí đã được công bố theo đúng phương thức và thời gian như thông báo. Phí thành viên đóng 1 lần/năm.
  • Đối với các trường hợp yêu cầu công văn thu phí có dấu (sử dụng mẫu yêu cầu Mẫu biểu 01 đính kèm), VMFWG sẽ gửi trực tiếp đến Quý tổ chức, cá nhân sau khi nhận được yêu cầu;
 • VMFWG phản hồi tới các Thành viên xác nhận đã đóng phí thành viên (Giấy xác nhận thông tin có dấu đỏ của VMFWG) vào ngày 25 của tháng và ngày 10 của tháng kế tiếp kể từ ngày Thành viên đóng phí.

Hình thức thanh toán: thông qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của VMFWG.

Thông tin chi tiết tài khoản:

Tên tài khoản: Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

– Số tài khoản: 12410001471647

– Ngân hàng: BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm

– Nội dung chuyển khoản: Đóng góp kinh phí hoạt động cho VMFWG

 1. Thông tin liên hệ

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Tầng 3, Toong Office, số 8 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 912 397 382

E-mail: info@microfinance.vn HOẶC taichinhvimo@gmail.com

Website: www.microfinance.vn

 

Trân trọng,

TM. Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (VMFWG)

Giám đốc điều hành

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Print Friendly, PDF & Email