Print Friendly, PDF & Email

citi-bank-new

Chúng tôi là một tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng trên 1.000 thành phố tại 160 quốc gia và hàng trăm triệu khách hàng trên thế giới, chúng tôi là Citi. Với hơn 200 năm kinh nghiệm tài chính và ngân hàng vượt qua nhiều thách thức vào những thời điểm khó khăn nhất của kinh tế và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh trên thị trường toàn cầu, chúng tôi phục vụ các khách hàng cá nhân, cộng đồng, các tổ chức và các quốc gia.

Trách nhiệm cộng đồng của Citi được xây dựng dựa trên cam kết về cung cấp tài chính có trách nhiệm – theo cách chúng tôi định nghĩa là các hoạt động kinh doanh rõ ràng, cẩn thận và đáng tin cậy. Qua nỗ lực về trách nhiệm cộng đồng, chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều hướng tới lợi ích tốt nhất của khách hàng, được thiết kế để tạo ra giá trị kinh tế cao, và đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng.

Citi tập trung mọi nguồn lực, sản phẩm, tinh thần nhân đạo và nhân lực để phát triển cộng đồng nơi mà chúng tôi có mặt và hoạt động.

Trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong hoạt động kinh doanh của Citi vì chúng tôi ý thức được rằng việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương quan trọng không kém mục tiêu kinh doanh của chúng tôi.

Citi Việt Nam ưu tiên thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các dự án và chương trình về tài chính vi mô, giáo dục tài chính, phát triển cộng đồng, và hoạt động tình nguyện của nhân viên.