Thông tin liên hệ

Đinh Thị Dưỡng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022.3763.433 / 0985.615 992

Email: hoipnpy@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email