Tầm nhìn:

Tầm nhìn của TYM là trở thành một tổ chức tài chính vi mô tốt nhất, cung ứng dịch vụ tài chính vi mô hàng đầu cho những hộ gia đình có thu nhập ở mức nghèo và cận nghèo của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Sứ mệnh:

Cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thé của người phụ nữ

Thông tin liên hệ:

Phùng Đình Kiện – Quyền Trưởng phòng

Nghiên cứu – Tuyên truyền, TYM

Địa chỉ: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37281003     Fax: (04) 37281071

Email: tymfund@tymfund.org.vn

Website: www.tymfund.org.vn

Print Friendly, PDF & Email