Ngày 19/2 vừa qua, Giám đốc điều hành Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) đã có buổi chia sẻ với thành viên của Nhóm là Habitat for Humanity Việt Nam tại Hội nghị thường niên của tổ chức.

Nội dung chia sẻ là tình hình phát triển ngành TCVM, các cơ sở pháp lý cho hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam và định hướng của VMFWG trong tương lai.

Buổi chia sẻ không chỉ giúp thành viên của Habitat có được những thông tin về ngành TCVM mà còn là dịp để gắn kết các thành viên trong mạng lưới của VMFWG hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi chia sẻ:

 

Print Friendly, PDF & Email