Mở đăng ký khóa đào tạo “Chuyển đổi kỹ thuật số cho các tổ chức TCVM và ngân hàng”

Tài chính vi mô là chìa khoá hỗ trợ các hộ nghèo và thu nhập thấp tại các nước thu nhập thấp và trung bình để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và qua đó hỗ  →

Hội thảo “Tài chính vi mô” và Quy trình đăng ký hoạt động tổ chức TCVM

Trong các ngày từ 12 – 13/4/2018, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) đã tham dự hội thảo về tài chính vi mô do Bộ Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà  →

THÔNG BÁO “HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM”

Tài chính vi mô là chìa khoá hỗ trợ các hộ nghèo và thu nhập thấp tại các nước thu nhập thấp và trung bình để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và qua đó hỗ  →

Thông báo khóa đào tạo “Phát triển sản phẩm” cho tổ chức tài chính vi mô (Đà Nẵng 19 – 21/03/2018)

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức  →

LỄ CÔNG NHẬN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CITI – VIỆT NAM 2017

Hà Nội – Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Khách sạn InterContinental Hà Nội, số 5 Từ Hoa Công Chúa, Quảng An, Tây Hồ đã diễn ra Lễ Công nhận Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi  →

Thông báo THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM hội thảo “Thông tư cấp phép và Thông tư hướng dẫn kế toán cho tổ chức hoạt động TCVM” và Hội nghị thường niên VMFWG năm 2017

Kính gửi: Thành viên và đối tác VMFWG, Theo kế hoạch, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) tổ chức   →

Thông báo TẠM HOÃN/THAY ĐỔI THỜI GIAN tập huấn “Ứng dụng công cụ SPI4 trong đo lường hiệu quả xã hội”

Kính gửi: Thành viên và đối tác VMFWG, Với sự hỗ trợ của tổ chức ADA và Cerise, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính  →

GIẤY MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN VMFWG THÁNG 12 NĂM 2017

  Kính gửi: Thành viên và Đối tác của VMFWG   Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG)  →

Thông báo: Chương trình công nhận cá nhân và tổ chức Tài chính Vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2017 (CMA 2017) Tài chính Toàn diện tại Việt Nam lần thứ XI – năm 2017

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CITI – VIỆT NAM 2017 (CMA 2017) TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM Lần thứ XI – năm 2017 I. MỤC ĐÍCH Ý  →

Giải thưởng “Tài chính vi mô Châu Âu cho Nhà ở xã hội năm 2017”

Giải thưởng 100.000 Euro được trao vào ngày 30 tháng 11 trong Tuần lễ Tài chính vi mô Châu Âu. Giải thưởng “Tài chính vi mô Châu Âu cho Nhà ở xã hội năm 2017” được tổ chức với mục  →