Bản tin Quý IV năm 2018

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG kính gửi Quý thành viên và đối tác bản tin quý IV năm 2018, điểm lại những hoạt động diễn ra  →

BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Hoạt động tài chính vi mô (TCVM) đã hình thành từ lâu – được biết đến là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống tài chính tại các quốc gia và là một công cụ xóa đói  →

Thúc đẩy tài chính toàn diện, thúc đẩy một thế giới bền vững

Mary Banda ở Zambia là bà chủ của một nhà hàng nhỏ ở một trong những khu chợ lâu đời nhất của Lusaka. Trước khi Banda biết rằng các dịch vụ tài chính có thể khiến công việc kinh doanh  →

Danh sách các tổ chức/chương trình hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam (đang cập nhật)

I. Các tổ chức / chương trình hoạt động tại khu vực miền Bắc Quỹ Phát triển An Phú: Địa chỉ: Xã An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội Điện thoại: 02433.749.082 –  0912.364.941 Email: Quyphattrienanphu@gmail.com Địa bàn hoạt động: Hà Nội 2. Trung tâm  →

Danh sách đóng phí thành viên năm 2017

Kính gửi thành viên và đối tác VFMWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam xin gửi tới Quý thành viên và tổ chức danh sách các thành viên đã đóng phí thường niên năm 2017, thông tin  →

Cập nhật thông tin đóng phí thành viên VMFWG 2018

Kính gửi các thành viên VMFWG Căn cứ Thông báo thu phí thành viên VMFWG được gửi tới các tổ chức vào ngày 26/04/2018 và Thông báo của ngân hàng BIDV đến ngày 31/07/2018 đã có 24 tổ chức và  →

Thông báo đóng phí thành viên VMFWG 2018

 Kính gửi: Thành viên VMFWG – Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (sau đây gọi  →

Tổ chức Habitat for Humanity Vietnam

Trong quý I năm 2018, Nhóm Công tác Tài chính vi mô (VMFWG) đã chính thức chào đón một thành viên mới gia nhập mạng lưới đó là tổ chức Habitat Vietnam. Sau đây là các thông tin giới thiệu  →

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁ NHÂN TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CITI – VIỆT NAM (CMA 2017) (3 KHU VỰC: BẮC TRUNG NAM)

  Ban tổ chức Chương trình CMA 2017 thông báo về việc cập nhật Danh sách các cá nhân và tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2017 được phân chia theo 3 khu vực  →

Công văn v/v quy định về hoạt động của chương trình và dự án tài chính vi mô

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG, VMFWG trân trọng chia sẻ Công văn của Văn phòng Chính Phủ gửi Ngân hàng Nhà nước v/v quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô ngày  →