TUYỂN DỤNG: CFRC tuyển nhân sự tại Tuần Giáo và Mường Ảng

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức xã hội trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 26 tháng 06 năm 2007. CFRC được  →

Tuyển dụng Cán bộ Kế toán – Hành chính VMFWG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Cán bộ Kế toán – Hành chính Cán bộ Kế toán – Hành chính có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc/Quản lý dự án thực thi các dự án tại Việt Nam dựa trên  →

Bản tin tuyển dụng, tuần 1, tháng 8 năm 2017

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Cán bộ Truyền thông, Sự kiện và Hành chính Quản lí sự kiện và truyền thông Hành chính Phát triển và duy trì mối quan hệ Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/8 năm  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 2, Tháng 7, 2016

Tổ chức tầm nhìn thế giới tuyển dụng 01 Hỗ trợ phát triển ngắn hạn Địa điểm làm việc: Hòa Bình Hạn đăng ký: 18/7/2016 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/temporary-development-facilitator-mai-chau-maternity-cover/5172   Tổ chức cứu trợ  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 1, Tháng 7, 2016

ActionAid tuyển dụng 01 Giám sát chương trình và điều phối viên Địa điểm làm việc: Hà Nội Hạn đăng ký: 11/7/2016 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: job.aav@actionaid.org   ChildFund Việt Nam tuyển dụng 01 Tư  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 4, Tháng 6, 2016

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tuyển dụng 01 Điều phối viên phát triển lĩnh vực kinh tế Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Nam Hạn đăng ký: 30/6/2016 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/wvv-development-facilitatornam-giang-adp/5058    →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 3, Tháng 6, 2016

Cứu trợ trẻ em tuyển dụng 01 thực tập sinh tài chính Địa điểm làm việc: Hà Nội Hạn đăng ký: 23/6/2016 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Vietnam.HR@savethechildren.org   Cứu trợ trẻ em tuyển dụng 01  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 2, Tháng 6, 2016

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tuyển dụng 01 Điều phối viên dự án Địa điểm làm việc: Hà Nội Hạn đăng ký: Thứ Hai, 20/6/2016 Xin vui lòng gửi thư xin việc (01 trang )  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 1, Tháng 6, 2016

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tuyển dụng 01 Điều phối viên dự án Địa điểm làm việc: Hà Nội Hạn đăng ký: Thứ Hai, 20/6/2016 Xin vui lòng gửi thư xin việc (01 trang )  →

Bản tin tuyển dụng, Tuần 4, Tháng 5, 2016

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tuyển dụng 01 Điều phối viên phát triển cộng đồng Địa điểm làm việc: tỉnh Điện Biên Hạn đăng ký: 31/5/2016 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/adp-coordinatior-tua-chua-adp/4526   Trung tâm  →