Bản tin Tài chính toàn diện số 1 – FI NOTE 1

Để tiếp nối xu hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi hoạt động Tài chính toàn diện điểm lại những dấu ấn trong sự hợp  →

Báo cáo “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam”

Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trong việc giảm nghèo trong khi duy trì kiểm soát sự bất bình đẳng. Sự tăng trưởng rộng rãi của đất nước phản ánh sự tập trung của chính phủ  →

Nghiên cứu “Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh”

Mặc dù hoạt động tài chính vi mô đã phần nào được ghi nhận như một trong những công cụ hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có nghiên  →

Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Zim-ba-bu-ê

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Mô-ron-cô

Tài liệu chỉ này hiện chỉ có bản Tiếng Pháp.  Xin vui lòng liên hệ với VMFWG để biết thêm thông tin chi tiết.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Ni-gie-ra-a

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-008 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Tổ chức tài chính quy mô nhỏ hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng  →

Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Số: 07/2009/TT-NHNN

Mã: LEG-VIE-007 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư quy địng về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ.  →

Thông Tư hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-006 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mạng lưới hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức tài chính vi  →

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005 NĐ-CP

Mã: LEG-VIE-005 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 về tổ  →