BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Hoạt động tài chính vi mô (TCVM) đã hình thành từ lâu – được biết đến là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống tài chính tại các quốc gia và là một công cụ xóa đói  →

Nghiên cứu “Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh”

Mặc dù hoạt động tài chính vi mô đã phần nào được ghi nhận như một trong những công cụ hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có nghiên  →

Khảo sát nhanh về cập nhật chiến lược kinh doanh của VMFWG và đánh giá thị trường vốn TCVM Việt Nam

Kính gửi: Thành viên và đối tác VMFWG, Lời đầu tiên Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin kính  →

Báo cáo nghiên cứu “Sản phẩm Dịch vụ Tài chính vi mô: Thực trạng và Giải pháp Phát triển”

Các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) trên thế giới và tại Việt Nam có thế mạnh về việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng nghèo và thu nhập thấp, do tầm nhìn,  →

Nghiên cứu “Đánh giá khả năng đóng góp vào rủi ro hệ thống của các quỹ tương hỗ quốc tế”

Nguồn: ADB Tác giả: Aizenman, Joshua, Jinjarak, Yothin, Zheng & Huanhuan Ngày xuất bản: 15/09/2016 Nghiên cứu này phân tích hơn 10.000 quỹ tương hỗ để đưa ra bằng chứng về sự góp phần vào rủi ro hệ thống của  →

TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Hình thành từ những năm thập niên 80, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, là một công cụ hữu hiệu tạo cơ hội cho người nghèo/người có thu nhập thấp  →

Tài liệu nghiên cứu: “Các tổ chức tài chính vi mô phục vụ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ ở châu Mỹ và vùng Ca-ri-bê” do IFC xuất bản

Kinh nghiệm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của các  tổ chức tài chính vi mô ở châu Mỹ Việc tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đã  →

Mức độ bền vững của các tổ chức Tài chính vi mô Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị

Sau hơn 25 năm mở cửa và hội nhập, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, nền kinh tế luôn giữ được tăng trưởng phù hợp hàng năm, mức thu nhập của người dân ngày  →

Tác động của Biến đổi khí hậu đối với hoạt động Tài chính vi mô. Nghiên cứu trường hợp: Đồng bằng sông Cửu long Việt Nam

Cộng đồng khoa học đã nhất trí rằng biến đổi khí hậu là một thực tế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Những tác động đa dạng của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến sinh kế  →

Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam – Kiểm định và so sánh

Trải qua hơn 25 năm đổi mới, toàn diện đất nước, với đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và xóa  →