Kính gửi các thành viên VMFWG

Căn cứ Thông báo thu phí thành viên VMFWG được gửi tới các tổ chức vào ngày 26/04/2018 và Thông báo của ngân hàng BIDV đến ngày 31/07/2018 đã có 24 tổ chức và 01 cá nhân cam kết đóng phí thành viên năm 2018, cụ thể:

  • Tổ chức/chương trình/dự án TCVM

1. Habitat Vietnam – 12/02/2018

2. Quỹ phát triển An Phú – 02/05/2018

3. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Bến Tre – 02/05/2018

4.Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ – 02/05/2018

5. World Vision Vietnam – 03/05/2018

6. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển Điện Biên – 03/05/2018

7. Quỹ Hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế – 04/05/2018
8. Chương trình Anh Chị Em – 04/05/2018

9. Trung tâm phát triển vì người nghèo – 04/05/2018

10. Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn – 04/05/2018

11. Quỹ Dariu – 08/05/2018

12. Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) – 09/05/2018

13. Trung tâm Tài chính vi mô & Phát triển – 10/05/2018

14. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang – 11/05/2018

15. Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 – 15/05/2018 – 15/05/2018

16. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Điện Biên Phủ – 16/05/2018

17. Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và môi trường bền vững – 04/06/2018

18. Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa – 22/06/2018

19. Tổ chức Liên minh Na Uy – 26/06/2018

20. Trung tâm vì phụ nữ và cộng đồng – 28/06/2018

21. Quỹ trợ vốn NLĐN & CNVC Bà Rịa – Vũng Tàu – 27/04/2018

22. Trung tâm hỗ trợ nguồn lực tài chính và phát triển cộng đồng – 02/08/2018

23. Quỹ 3PAD Bắc Kạn – 07/05/2018

24. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước – 16/08/2018

    • Thành viên cá nhân:

25. Chuyên gia tư vấn độc lập – Lene Hansen

Kính đề nghị các tổ chức tiếp tục hoàn thiện việc đóng phí thành viên 2018 để Nhóm có căn cứ hỗ trợ tài chính cho Quý tổ chức khi tham gia vào các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, sự kiện do Nhóm tổ chức; hỗ trợ chi phí trong quá trình kết nối nguồn vốn và tư vấn kỹ thuật…

*Lưu ý: Các tổ chức dùng tài khoản của cá nhân để đóng phí thành viên vui lòng gửi email xác nhận lại tên tổ chức tới hòm mail: event@microfinance.vn.

Trân trọng thông báo!

Print Friendly, PDF & Email