Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi Quý thành viên và đối tác bản tin Tài chính toàn diện số #2 với các nội dung chính sau đây:

  1. Định nghĩa về Tài chính toàn diện và Tài chính vi mô
  2. Cơ hội phát triển của Tài chính toàn diện tại Việt Nam
  3. Giới thiệu về Chương trình Chuyển giao kĩ thuật số

Để xem bài viết chi tiết vui lòng ấn vào Bản tin tài chính toàn diện 2.

Print Friendly, PDF & Email