Danh sách các tổ chức/chương trình hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam (đang cập nhật)

I. Các tổ chức / chương trình hoạt động tại khu vực miền Bắc Quỹ Phát...

Read More

Danh sách đóng phí thành viên năm 2017

Kính gửi thành viên và đối tác VFMWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam...

Read More

Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) thông báo mời thầu

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) mời các nhà thầu có nhu cầu...

Read More

Thành Viên