TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Hình thành từ những năm thập niên 80, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, là một công cụ hữu hiệu tạo cơ hội cho người nghèo/người có thu nhập thấp  →

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TYM-Khóa đào tạo “Kỹ năng phân công công việc và tạo động lực làm việc cho nhân viên”

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TYM-Khóa đào tạo “Kỹ năng phân công công việc và tạo động lực làm việc cho nhân viên” Kính gửi: Ban lãnh đạo các tổ chức TCVM Theo các chuyên gia quản trị, việc “đặt đúng người” vào “đúng vị trí” là yếu tố rất quan trọng, nó quyết định 50% thành công trong công việc, 50% còn  →

Thông báo Chương trình công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi-Việt Nam 2012 (CMA 2012)

Chương trình Công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2012 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2012) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi tài  →

Thông báo tuyển sinh khóa tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh cho các Tổ chức Tài chính vi mô” từ ngày 24-27/09/2012

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG), Tổ chức Tài chính Quy mô Nhỏ TNHH MTV Tình thương (TYM) và Dự án tín dụng Việt Bỉ – Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng  →

VMFWG thông báo tuyển sinh khóa tập huấn kiểm soát nội bộ trong các tổ chức TCVM

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) hợp tác với Tổ chức PlaNet Finance, Học viện Ngân hàng với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Cordaid, thông báo tuyển sinh khóa tập huấn  “KIỂM SOÁT  →

Thông báo tuyển sinh khóa tập huấn “Lãnh đạo và Quản trị tổ chức TCVM” từ ngày 14 – 15/06/2012 (Hạn đăng ký: 10/06/2012)

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính mời các thành viên, cơ quan đối tác và các tổ chức thực hiện hoạt động tài chính vi mô tham gia khóa tập huấn “Quản trị và Lãnh đạo tổ  →

Thông báo khóa tập huấn “Tính lãi suất bền vững” 15/12/2011

Nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về lãi suất và phương pháp xác định lãi suất bền vững trong tổ chức tài chính vi mô, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) tổ chức  →

Thông báo về công tác tổ chức khóa học “Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích” – Giai đoạn 2 – 12-16/09/2011

Kính gửi: Các học viên tham gia Khóa học “Quản lý để nâng cao thành tích” – Giai đoạn 2 Thay mặt Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam (VMFWG) xin trân  →

Thông báo khóa tập huấn “Dịch vụ phát triển kinh doanh” 09-10/07/2011

Nhóm Công tác Tài chính Vi mô (VMFWG) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) phối hợp tổ chức khóa tập huấn về “Dịch vụ phát triển kinh doanh’’ cho các tổ chức tài chính vi mô.  →