Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TYM-Khóa đào tạo “Kỹ năng phân công công việc và tạo động lực làm việc cho nhân viên” Kính gửi: Ban lãnh đạo các tổ chức TCVM Theo các chuyên gia quản trị, việc “đặt đúng người” vào “đúng vị trí” là yếu tố rất quan trọng, nó quyết định 50% thành công trong công việc, 50% còn  →