Mã: OTH-VIE-094 Tác giả: TS. Nguyễn Kim Anh / ThS. Quách Tường Vy Xuất bản: 2011 Thể loại: Bản chính Số lượng: 5 Giới thiệu Ở Việt Nam, hoạt động tài chính vi mô đã xuất hiện từ khá lâu  →