Con đường doanh nhân – Vươn lên từ khó khăn

Code: KTHH-VIE-003 Tác giả: Dự án nâng cao hiệu quả của thị trường cho người nghèo Số lượng: 1 Thể loại:  bản gốc Tình trạng: 1/1   Giới thiệu Trong hai mươi năm đổi mới, các doanh nghiệp nhỏ khu  →

Thách thức về môi trường với các Doanh nghiệp thương mại quốc tế

  Code: KTHH-VIE-001 Tác giả: Luật gia Tô Hoài Nam, TS. Bùi Hữu Đạo, CN. Phạm Hải Hùng, TS. Hoàng Thanh Tùng Số lượng: 1 Thể loại: Bản gốc Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Trong bối cảnh tự do hóa  →