Bảo hiểm vi mô Việt Nam

Mã số: INS-VIE- 003 Tác giả:  Tiến sĩ Jaime Aristotle B.Alip &               Thạc sĩ Chona O.David-Casis Số lượng: 1 Loại hình: Bản chính Giới thiệu Tại Việt Nam, việc thực hành bảo hiểm vi mô còn tương đối mới  →

Chỉ số hiệu quả hoạt động bảo hiểm vi mô

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Quỹ Mutual Assistance – Báo cáo thường niên 2010

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Giảm khả năng bị tổn hại: Nhu cầu về bảo hiểm vi mô

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Quản lý rủi ro và bảo hiểm

Code : INS-VIE-001-01 Tác giả : CFRC – Global financial education program Số lượng : 1 Thể loại : copy Tình trạng : 1/1 Giới thiệu Giáo trình tập huấn cho Tập huấn viên (TOT) về Quản lý Rủi ro  →

Hoạt động bảo hiểm trong các tổ chức TCVM

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →