Sáng kiến tài chính trong quản lý rủi ro thiên tai

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo về nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính vi mô nông nghiệp ở Campuchia

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Tích hợp giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào hướng dẫn chương trình phát triển

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012”

Code : CLC-ENG-004 Tác giả : Chương  trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam Số lượng : 2 Thể loại : original Tình trạng : 2/2 Giới thiệu Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành  →

Tạo cơ hội phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương – Biến đổi khí hậu

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Tài chính nông nghiệp – Sự khác biệt về cơ hội

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Kết nối 2012 – Biến đổi khí hậu

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →