Hướng tới chiến lược phát triển Tài chính vi mô của ADB

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Hỗ trợ kĩ thuật cho các Ngân hàng nhỏ và các Tổ chức tài chính vi mô

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Vai trò của NHTƯ đối với TCVM ở Châu Á và Thái Bình Dương – Phần 2: Nghiên cứu tại 12 nước.

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Vai trò của NHTƯ đối với TCVM ở Châu Á và Châu Đại Dương – Phần 1: Cái nhìn tổng quát

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Phục vụ những người nghèo khổ nhất: Các tác động giảm nghèo từ tín dụng vi mô của Ngân hàng Khushhali tại Pakistan

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Khan – Ngân hàng Nông nghiệp Mông Cổ

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Những kinh nghiệm tốt nhất của tổ chức Ngân hàng vì người nghèo (BWTP)

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Dịch vụ ngân hàng cho mọi người

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Thu hút các tổ chức phi ngân hàng – Hướng dẫn sơ bộ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện có thông qua việc phục vụ thị trường chưa được khai thác

Tài liệu hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Ngân hàng khác biệt dành cho người nghèo – trường hợp từ Việt Nam

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →