Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

Mười năm không ngừng phấn đấu và cam kết hỗ trợ hệ thống Tài chính vi mô phát triển bền vững, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển hành lang pháp lý cho hoạt động  →

Báo cáo hoạt động VMFWG 2013

Với sự cam kết hoạt động của các thành viên và hỗ trợ của các tổ chức tài trợ, VMFWG đã đạt được những thành tựu đáng kể trong bốn lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất, trong việc cải thiện  →

Hội thảo về Thiết lập lãi suất bền vững và Quản lý rủi ro đối với các Tổ chức Tài chính vi mô (16/5/2013) – Các thông điệp chính về lãi suất

Bối cảnh: Ghi chép này tóm tắt lại các bài trình bày và cuộc thảo luận về lãi suất bền vững trong ngành tài chính vi mô (TCVM), đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 16/5/2013, tại hội thảo do  →

Báo cáo Hoạt động VMFWG 2012

  Năm 2012 là một năm quan trọng của VMFWG trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược 2008-2013. Chất lượng dịch vụ được cải thiện dựa trên nhu cầu thành viên và đã có 90% ý kiến hài  →

Báo cáo Chương trình CMA 2012

Tài liệu này hiện chỉ có bản tiếng Anh. Mọi thông tin chi tiết  xin vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp: Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam Địa chỉ: tầng 4, số  →

Báo cáo Khóa tập huấn: “Minh bạch thông tin và Quảng bá hình ảnh tổ chức Tài chính vi mô qua MIX”

Ngày 17 tháng 5 năm 2013, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam  (VMFWG) và Tổ chức Microfinance Information Exchange (MIX) phối hợp tổ chức Khóa tập huấn về “Minh  →

Báo cáo Hội thảo: Lãi suất bền vững & Quản trị rủi ro trong tổ chức Tài chính vi mô

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) cùng Tổ chức Tài chính vi mô Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM) & Tổ chức Tài chính Quốc tế  →

Báo cáo kiểm toán hiệu quả xã hội – Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa

Tài liệu này hiện chỉ có bản tiếng Anh. Mọi thông tin chi tiết  xin vui lòng tham khảo tại đây  →

Báo cáo kiểm toán hiệu quả xã hội-Quỹ TCVM và Phát triển cộng đồng

Kiểm toán hiệu quả xã hội của Quỹ Tài chính vi mô vì Phát triển Cộng đồng (MFCDI) đã được thực hiện bằng cách sử dụng Công cụ các chỉ số hoạt động xã hội (SPI) được phát triển bởi  →

Báo cáo hội thảo Bảo hiểm hưu trí vi mô – kinh nghiệm Ấn Độ và ý nghĩa với Việt Nam & Quy định về lãi suất của Tổ chức Tài chính vi mô Việt Nam

Ngày 25 tháng 3 năm 2013, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) & tổ chức Innovations in Financial Inclusion (INFI) với sự hỗ trợ của Ủy Ban Y tế Hà Lan – MCNV và WorldGranny phối  →