Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

Mười năm không ngừng phấn đấu và cam kết hỗ trợ hệ thống Tài chính vi mô phát triển bền vững, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển hành lang pháp lý cho hoạt động  →

Báo cáo hoạt động VMFWG 2013

Với sự cam kết hoạt động của các thành viên và hỗ trợ của các tổ chức tài trợ, VMFWG đã đạt được những thành tựu đáng kể trong bốn lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất, trong việc cải thiện  →

Báo cáo kiểm toán hiệu quả xã hội – Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa

Tài liệu này hiện chỉ có bản tiếng Anh. Mọi thông tin chi tiết  xin vui lòng tham khảo tại đây  →