Với cam kết mạnh mẽ nhằm phục vụ người nghèo và người có thu nhập thấp, các chương trình tài chính vi mô bán chính thức đã phát triển từ những năm 1990 và ngày càng áp dụng nhiều hơn hướng dẫn về các Thông lệ tốt được quốc tế công nhận trong việc cung cấp một cách bền vững các dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển theo cách tiếp cận phát triển kinh tế đầy hứa hẹn này, các đơn vị cung cấp tài chính vi mô dựa trên Thông lệ tốt đã thành lập Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) vào năm 2004 trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Trung tâm dữ liệu phi chính phủ. Năm 2011, VMFWG đã chính thức đăng ký trở thành một Trung tâm thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME). Năm 2013, VMFWG được đánh giá là một Nhóm “mới nổi” bởi Mạng lưới Giáo dục và Xúc tiến Doanh nghiệp Nhỏ Quốc tế (SEEP).

Năm 2014, một Chiến lược 5 năm (2014-2019) đã được thông qua với một kế hoạch kinh doanh (hành động) hoạt động nhằm định hướng phát triển trở thành một Hiệp hội độc lập và bền vững về mặt tài chính. Đến nay, Nhóm đã tập hợp được hơn 100 nhà thực hành tài chính vi mô, bao gồm 59 tổ chức tài chính vi mô (các tổ chức TCVM được cấp phép, công ty trách nhiệm hữu hạn, ngân hàng và dự án phi chính phủ) và 41 cá nhân 2 , và được công nhận là tiếng nói đi đầu cho Tài chính vi mô dựa trên Thông lệ tốt tại Việt Nam. VMFWG đã tham gia đối thoại với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan chính phủ khác để vận động sự ủng hộ tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho tài chính vi mô, trong khi tổng hợp các thông tin và nghiên cứu về ngành, và thúc đẩy tiếp cận với các cơ hội đào tạo năng lực cần thiết cho các đơn vị cung cấp tài chính vi mô liên quan theo kế hoạch hàng năm.

VMFWG đã huy động thành công nguồn tài trợ từ các tổ chức như ADA, CordAid, IFC, Metlife và những đối tác khác nhằm hỗ trợ cho các hoạt động thông qua các mối quan hệ quốc tế và các hoạt động liên kết. Từ năm 2007, VMFWG đã thành công trong việc đưa chương trình Trao giải doanh nhân vi mô tiêu biểu của tổ chức Citi (Citi Foundation Micro-Entrepreneur Awards) đến Việt Nam, đây là một chương trình trao giải thường niên cho các doanh nhân vi mô và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, và VMFWG cũng đã thành công trong việc gây quỹ cho các sự kiện và hoạt động đào tạo cụ thể trong suốt 5 năm qua.