Thông báo TẠM HOÃN/THAY ĐỔI THỜI GIAN tập huấn “Ứng dụng công cụ SPI4 trong đo lường hiệu quả xã hội”

Kính gửi: Thành viên và đối tác VMFWG, Với sự hỗ trợ của tổ chức ADA và Cerise, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính  →

GIẤY MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN VMFWG THÁNG 12 NĂM 2017

  Kính gửi: Thành viên và Đối tác của VMFWG   Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG)  →

Chiến lược, phân tích hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro trong tài chính vi mô – Khóa đào tạo tương tác SIMFI

CHIẾN LƯỢC, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG TÀI CHÍNH VI MÔ KHÓA ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC SIMFI Thời gian: 4 ngày, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2016 Địa điểm: Hà  →

Thông báo tạm hoãn tổ chức khóa đào tạo “Đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm trong hoạt động tài chính vi mô” diễn ra từ ngày 25-27/4/2016 tại Hà Nội

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) xin trân trọng cảm ơn Quý Tổ chức đã tham dự khóa đào tạo “Đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm trong hoạt động tài chính vi mô” diễn  →

Thông báo Khoá đào tạo “Cải tiến và đa dạng hoá sản phẩm tài chính vi mô

Kính gửi: Thành viên VMFWG Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin trân trọng thông báo Khoá đào  →

Các chương trình đào tạo 2016 của Trung tâm đào tạo và tư vấn MDF

Kính gửi: Các thành viên VMFWG và tổ chức/cá nhân quan tâm đến lĩnh vực TCVM VMFWG xin chia sẻ thông tin về các chương trình đào tạo của Trung tâm đào tạo và tư vấn MDF trong năm 2016.  →

Thông báo Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các Tổ chức Tài chính vi mô

Kính gửi: Thành viên VMFWG Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin trân trọng thông báo Chương trình  →

Thông báo Khóa đào tạo về Chiến lược, Hoạt động và Quản lý rủi ro trong tài chính vi mô – Công cụ tương tác SIMFI

Kính gửi: Thành viên VMFWG Nhằm mục đích cung cấp cho tổ chức tài chính vi mô (TCVM) cái nhìn tổng quan về các khía cạnh khác nhau liên quan đến quản lý tài chính vi mô, đồng thời giúp  →

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo năm 2015 của thành viên VMFWG

 →

KHẢO SÁT THÀNH VIÊN VMFWG 2014 VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NĂM 2015

  Trước hết, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin trân trọng cảm ơn Quý thành viên tham gia  →