Trung tâm đào tạo tài chính vi mô – Học viện phụ nữ Việt Nam

Trung tâm đào tạo tài chính vi mô trực thuộc Học viện phụ nữ Viêt Nam là được hợp tác phát triển bởi Học viện Phụ nữ Việt Nam, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế và Tổ chức  →

Dự án Tiết kiệm tín dụng thuộc ChildFund Australia Vietnam

Tầm nhìn: Một cộng đồng thế giới không có đói nghèo, nơi trẻ em được bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Sứ mệnh: ChildFund tại Việt Nam làm việc cùng trẻ em  →

Trung tâm vì phụ nữ và phát triển cộng đồng (CWCD)

Tầm nhìn: Trở thành 1 tổ chức tài chính vi mô lớn mạnh thông qua việc cung cấp các dịch vụ TCVM bền vững và hiệu quả cho phụ nữ nghèo và nghèo nhất với đội ngũ cán bộ có  →

Trung tâm phát triển vì người nghèo (PPC)

Tầm nhìn và Sứ mệnh: Đến 2020 PPC sẽ là một tổ chức tài chính vi mô có tư cách pháp nhân lớn mạnh tại khu vực Miền Trung nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính có chất lượng,  →

Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Nhỏ (SEDA)

Tầm nhìn: Một xã hội không còn nghèo đói Sứ mệnh: Theo đuổi một mục tiêu xã hội là nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các hộ  →

Qũy Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Thu – Trưởng chi nhánh Địa chỉ: Hội LHPN Lệ Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Điện thoại: 0522 473 222      Email: hoaithu1957@yahoo.com.vn  →

Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình thương (TYM)

Tầm nhìn: Tầm nhìn của TYM là trở thành một tổ chức tài chính vi mô tốt nhất, cung ứng dịch vụ tài chính vi mô hàng đầu cho những hộ gia đình có thu nhập ở mức nghèo và  →

Quỹ trợ vốn CNVC&NLĐ nghèo tỉnh BRVT (CAFPE)

Tầm nhìn: Hướng tới một xã hội không còn nghèo đói Sứ mệnh: Phục vụ vì lợi ích của người nghèo và nghèo nhất thông qua việc cung cấp tín dụng vi mô nhằm giúp người lao động nghèo cải  →

Quỹ Tài chính vi mô vì sự phát triển cộng đồng (MFCD)

Tầm nhìn: Hướng đến một xã hội không còn người nghèo và trở thành một trong mười tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam. Sứ mệnh: Cải thiện chất lượng cuộc sống và  →

Quỹ phụ nữ phát triển Thành phố Điện Biên Phủ

Tầm nhìn: Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô chất lượng cao và bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế – xã hội mà trọng tâm là nhóm dân tộc thiểu trên toàn thành phố Điện  →