Trung tâm đào tạo tài chính vi mô – Học viện phụ nữ Việt Nam

Trung tâm đào tạo tài chính vi mô trực thuộc Học viện phụ nữ Viêt Nam là được hợp tác phát triển bởi Học viện Phụ nữ Việt Nam, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế và Tổ chức  →

Dự án Tiết kiệm tín dụng thuộc ChildFund Australia Vietnam

Tầm nhìn: Một cộng đồng thế giới không có đói nghèo, nơi trẻ em được bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Sứ mệnh: ChildFund tại Việt Nam làm việc cùng trẻ em  →

Chương trình tài chính Vi Mô tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới

Tầm nhìn Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em và những tấm lòng thiện chí biết ước mơ đó thành hiện thực Sứ mệnh Chương trình Tài chính vi mô là một chương  trình  được  quản  lý  độc  lập,  góp  phần thúc đẩy phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính vi mô nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của hộ gia đình trong và xung quanh vùng dự án của Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới, đặc biệt là tập trung vào An sinh trẻ. Thông tin liên hệ Trần Thị Vân Hồng – Trưởng Ban TCVM Địa chỉ: P. 401, 14 – 16 Hàm Long, Hà Nội Tel: 043 9439920        Fax: 043 9439921 Email: Tran_Van_Hong@wvi.org Website: www.worldvision.org.vn  →

Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều

Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều Tầm nhìn Trở thành một tổ chức dẫn đầu về cung cấp các dịch vụ TCVM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sứ mênh Quỹ HTPN Đông Triều hoạt động vì lợi ích người nghèo nhằm khuyến khích và hỗ  →

Chương trình Tín dụng tiết kiệm-Hội liên hiệp phụ nữ Phù Yên, Sơn La

Thông tin liên hệ Đinh Thị Dưỡng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.3763.433 / 0985.615 992 Email: hoipnpy@gmail.com  →

Đơn vị đào tạo tiêu chuẩn (STU)

Tầm nhìn và sứ mệnh “Xây dựng Dự án trở thành Quỹ Phát triển Cộng đồng, là ĐIỂM MẪU về cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô xã hội chất lượng cao và bền vững cho phụ nữ gặp  →