CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁ NHÂN TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CITI – VIỆT NAM (CMA 2017) (3 KHU VỰC: BẮC TRUNG NAM)

  Ban tổ chức Chương trình CMA 2017 thông báo về việc cập nhật Danh sách các cá nhân và tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2017 được phân chia theo 3 khu vực  →

Công văn v/v quy định về hoạt động của chương trình và dự án tài chính vi mô

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG, VMFWG trân trọng chia sẻ Công văn của Văn phòng Chính Phủ gửi Ngân hàng Nhà nước v/v quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô ngày  →

Thông báo đóng phí thành viên VMFWG năm 2016

Kính gửi: Thành viên VMFWG – Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam  →

Hội nghị: “Giải pháp tài chính cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa” năm 2016

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng với lãi suất ưu đãi, hợp lý để duy trì, phục hồi và phát triển hoạt  →

Công văn số 8411/VPCP-KTTH về việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ hoạt động Tài chính vi mô

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Văn phòng chính phủ đã có công văn số 8411/VPCP-KTTH về việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô. Cụ thể như sau: Xét đề nghị của Bộ Tài chính  →

Thông báo đóng phí thành viên VMFWG năm 2015

Kính gửi: Thành viên VMFWG –    Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt  →

Dự án Tiết kiệm tín dụng thuộc ChildFund Australia Vietnam

Tầm nhìn: Một cộng đồng thế giới không có đói nghèo, nơi trẻ em được bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Sứ mệnh: ChildFund tại Việt Nam làm việc cùng trẻ em  →

Danh sách thành viên đóng phí 2014

Tải Danh sách thành viên đóng phí 2014 tại đây Danh sach dong phi thanh vien 2014.  →

Danh sách thành viên đóng phí năm 2013

Tải Danh sách thành viên đóng phí năm 2013 tính đến ngày 31/11/2013 Tại đây  →

Hội nghị giáo dục tài chính Citi-FT 2013: “Đẩy mạnh khả năng tài chính: Đổi mới, quy mô và tác động”

Hội nghị giáo dục tài chính Citi-FT được tổ chức bởi Quỹ Citi, Quỹ Pearson và báo Financial Times đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập và hoạt động như một diễn đàn toàn cầu hàng đầu về nâng  →