Chuyển đổi tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam: Bài học kinh nghiệm của các tổ chức tài chính vi mô

Với mong muốn cung cấp những thông tin, phân tích, đánh giá tác động và những kinh nghiệm thực tiễn của quá trình chuyển đổi thành công của 03 TCTCVM tại Việt Nam (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ  →

Báo cáo Hội nghị thường niên VMFWG 2015

Nhóm Công tác Tài chính Vi mô (VMFWG) được thành lập như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô (TCVM) để chia sẻ thông tin, trao đôi kinh nghiệm, kiến thức và ý tưởng  →

Báo cáo khóa tập huấn “Quy định pháp lý về việc vay trả nợ nước ngoài và hoạt động tín dụng của tổ chức tài chính vi mô”

  Ngày 6/12/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) đã tổ chức khóa tập  →

Báo cáo Hội thảo “Phát triển Nguồn vốn Tài chính vi mô tại Việt Nam-Kinh nghiệm từ thị trường quốc tế”

  Nhằm tạo cơ hội giao lưu và trao đổi giữa các tổ chức cung cấp tài chính vi mô với các nhà đầu tư và các bên liên quan nhằm phát triển nguồn vốn Tài chính vi mô tại  →

Báo cáo Tọa đàm “Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Tài chính vi mô Việt Nam”

  Qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính của  →

Báo cáo Hội thảo “Chuyển đổi và phát triển bền vững Tài chính vi mô Việt Nam”

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Trung tâm Tư vấn Nguồn lực TCVM Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác TCVM Việt Nam – VMFWG) đồng tổ  →

Báo cáo Tọa đàm “Góp ý dự thảo Quyết định về hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô”

Nhằm mục đích làm rõ các nội dung, định hướng của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM), hướng dẫn khoản 6 Điều 161 Luật  →

Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

Mười năm không ngừng phấn đấu và cam kết hỗ trợ hệ thống Tài chính vi mô phát triển bền vững, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển hành lang pháp lý cho hoạt động  →

Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo năm 2015 của thành viên VMFWG

 →

TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Hình thành từ những năm thập niên 80, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, là một công cụ hữu hiệu tạo cơ hội cho người nghèo/người có thu nhập thấp  →