Danh bạ các Tổ chức Tài chính vi mô 2016

Với mục tiêu tăng cường minh bạch thông tin và khả năng hợp tác phát triển hoạt động TCVM Việt Nam, Trung tâm Tư vấn nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm  →

Danh bạ các Tổ chức Tài chính vi mô 2015

Minh bạch thông tin đóng vai trò quan trọng trong công tác điều hành, huy động nguồn vốn và quan hệ hợp tác của tổ chức tài chính vi mô. Công bố kết quả hoạt động TCVM một cách kịp  →

Bản tin Tài chính vi mô Quý I.2015

Quý độc giả thân mến, Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam gửi tới Quý bạn đọc lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Trong Bản tin Quý I năm 2015, Quý độc giả sẽ được  →

Bản tin Tài chính vi mô Việt Nam Quý III/2014

Quý độc giả thân mến, Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam gửi tới Quý bạn đọc lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Trong Bản tin Quý III năm 2014, Quý độc giả sẽ được  →

Bản tin TCVM số 20 – Môi trường chính sách và nguồn vốn

Việt Nam là thị trường rất tiềm năng cho dịch vụ tài chính vi mô (TCVM) do nhu cầu rất lớn về vốn và các dịch vụ tài chính cho phát triển nông nghiệp và nông thôn nói chung và  →

Bản tin Tài chính vi mô Việt Nam Quý II/2014

Quý độc giả thân mến, Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam gửi tới Qúy bạn đọc lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Trong Bản tin Quý II năm 2014, Quý độc giả sẽ được  →

Bản tin Tài chính vi mô Việt Nam Quý I/2014

Quý độc giả thân mến,  Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam gửi tới Qúy bạn đọc lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Trong Bản tin Quý I năm 2014, Quý độc giả sẽ được  →

Bản tin TCVM số 19-Quy định chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam

Phát triển tài chính vi mô bền vững đã trở thành một mục tiêu quan trọng cho sự phát triển kinh tế và được coi là công cụ đắc lực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo khi Liên Hợp  →

Danh bạ các tổ chức Tài chính vi mô 2013

Trong năm 2012, Trung tâm Tư vấn nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) lần đầu tiên xuất bản cuốn Danh bạ  →

Bản tin Tài chính vi mô Việt Nam Quý III/2013

Quý độc giả thân mến,  Nhóm Công Tác Tài Chính Vi Mô Việt Nam gửi tới Qúy bạn đọc lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Trong Bản tin Quý 3 năm 2013, Quý độc giả sẽ được  →